Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tosaf Benelux BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tosaf Benelux BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tosaf Benelux BV verstrekt. Tosaf Benelux BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM TOSAF BENELUX BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Tosaf Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tosaf Benelux BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de levering van Masterbatches of additieven.

HOE LANG TOSAF BENELUX BV GEGEVENS BEWAART

Tosaf Benelux BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Tosaf Benelux BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@tosaf.nl . Tosaf Benelux BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Tosaf Benelux BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tosaf Benelux BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.tosafbenelux.nl is een website van Tosaf Benelux BV . Tosaf Benelux BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hectorstraat 11, 5047RE Tilburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09083996 Telefoon: 013-7676300
E-mailadres: privacy@tosaf.nl